Kurallar

Domain Yurdu

Domain Satın Alma & Satış Platformu

İletişime Geçebilirsiniz

Online İstatistikleri

Çevrimiçi kullanıcılar
0
Çevrimiçi ziyaretçiler
5
Toplam ziyaretçi
5

Forum istatistikleri

Konular
825
Mesajlar
1,931
Kullanıcılar
565
Son üye
doomregist

Forum Kurallarımız

Tüm üyelerin kuralları okuyup kabul ettikleri varsayılır. Yeni üye olunması yada kurallardan haberder olunmaması, kuralları ihlal etmek için geçerli bir neden değildir. Kural listesi dönem dönem güncellenir ve üyeler periyodik olarak kural listesini gözden geçirmelidirler.
 • BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

   Amaç
  • Bu kuralların amacı ; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

  • Kapsam
  • Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

  • Tanımlamalar
  • Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları DomainKafe.com'u ifade eder.
  • Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder. Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

  • Üyelerin Sorumluluğu
  • Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.
  • Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

  • T.C. Mevzuatına Aykırı Haller
  • Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

  • Hukuki Uyuşmazlıklarda DomainKafe.com'un Sorumluluğu
  • 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.
 • İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ

   Anlamsız İletiler ve Paylaşımlar ile İleti Sayısının Artırılması Amacı
  • Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;
  • Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;

   üyenin iletisi silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Hukuka ve Adaba Aykırı Haller
  • Her üye ; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.
  • Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • İçeriği Suç Teşkil Eden ve İlgili Kanun Hükümlerine Aykırı Paylaşımlar
  • Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

   * Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
   * 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
   * 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

  • Hacking Haberleri ve Paylaşımı
  • Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.

   * Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

  • Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ile 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • İleti Yazma Şekli
  • Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.
  • Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 2 veya üzeri ileti yazamaz.
  • Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • ATATÜRK ve Diğer 3. Şahıslar Aleyhine Yazılan İletiler
  • Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz,paylaşım yapılamaz,ticari eylemde bulunulamaz.
  • Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz, ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.
  • Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ

   Yanlış Kategoride Açılan Konular
  • Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.
  • Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Üyelik Bilgilerinin Paylaşılması
  • Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde; hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Kişilik Haklarına Saldırının ve Hakaret Fiilinin Gerçekleşmesi
  • Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı;hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda; üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve ye 5 ila 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Forum Yönetimi Hakkında Görüş ve Düşünceler
  • Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.
  • Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek , içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye forumdan, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.
  • Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

   * Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, info@domainkafe.com e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
   * Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.
  • Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan 10 gün süreyle uzaklaştırılır

  • Suçlamanın Kanıta Dayanması
  • Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan dolandırıcılık ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
  • Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  • Din, Dil ve Irk Ayrımcılığı ile Siyasi Söylemler İhtiva Eden İletiler
  • Hiçbir üye forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

   * Avatar
   * İmza
   * Üye Profil Kısımları
   * Forum Geneli Mesajlaşma Alanları
  • Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.
  • Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Uzaklaştırılan Üye Adına Paylaşım ve Ticaret yapma
  • Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde; üye 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Birden Fazla Üyeliğe Sahip Olunması
  • Forumda birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

  • Rahatsızlık Veren Tanıtımlar
  • Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.
  • Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır.Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Başka İletişim Kanallarında Gerçekleşen Haller
  • Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
  • Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde dolandırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TİCARİ EYLEMLERİN DÜZENLENMESİ VE DEVAMLILIĞI

   Satış Konularının Kasten Engellenmesi
  • Forumda açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz.
  • Yukarıdaki fıkra yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  • Başkasına Ait Ticari Malların Satışı
  • Başka gerçek/tüzel kişilere ait web sitesi, alan adının (domain) satılması halinde; satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden ve aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; sınırsız süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  • Açıkça Sömürüye Sebebiyet Veren Sözleşmeler
  • Ticari niteliği haiz olan değerlerin satımında bir başkasının zor durumundan veya bilgisizliğinden istifade etmek maksadıyla aşırı sömürüye sebebiyet verilecek şekilde ticari değer satımı yapılamaz.
  • Yukarıdaki fıkraya göre kendi menfaatlerini ticari teamül gereği fazla tutan sözleşmeler geçersiz sayılır.
  • Bu madde yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye 30 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  • Reklam Verenlerin Hakları
  • Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez , bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.
  • Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 10 ila 365 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Satım / Takas Konusu Değerin Belirliliği ve Hak Sahipliği
  • Forumda satışı / takası yapılmak istenilen domain, web sitesi aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.

   * Satım konusu ürüne ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.
  • Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.
  • Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, forum kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  • Açık Artırma Usulü
  • Açık artırma yoluyla hizmet,ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.
  • Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu unsurlar ilgili kategori kurallarına uygun düşmelidir.

  • Haksız Rekabet
  • Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz.
  • Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye forumdan 3 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.
  • Aynı kategori altında bir üye 2 adet Normal +1 Adet Sponsor link konusundan fazla ticari konu açamaz, açılan konular silinerek ilgili üye uyarılır. Uyarıya rağmen tekrarlanması halinde 1 ila 3 gün arasında ban cezası uygulanabilir.

  • Ücretsiz Hizmet ve Ticari Değer Talep Edilmesi
  • Forum genelinde ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.
  • Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri bağışlamak isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.
  • Bu maddenin 1.fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üyenin konuları ve iletileri silinerek uyarılır.Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  • Tüccar Sistemi ve Uygulama Koşulu
  • Bu platformda ticari eylemlerde bulunan kişiler arasında güven ortamını sağlamayı hedefleyen Tüccar Sistemi , forum genel kuralları ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.
  • Tüccar Sistemi 100,00-TL ve üstü ticari eylemlerde kullanılır.
  • Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye uyarı amacıyla 1 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
  • Açılan şikayet konularına sadece konu sahibi ve şikayet edilen kişi cevap yazabilir bunun harici forum karışıklığına neden olan ve yöneticilerin işini yapmasını engelleyen kullanıcılar süresiz uzaklaştırma alır.

  • Forumda açılan şikayet konularına sadece Moderatör yanıt verebilir herhangi birşekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler Minumum 3 gün olmak üzere Moderatörün insitatifinde uzaklaştırma alacaktır sürekli huy haline getirip yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.
  • Forumda ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Aynı şekilde minumum 3 gün olmak üzere uzaklaştırma alabilirsiniz.
  • Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etmek, kutsal değerler hakkında konu açmak, Toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapmak veya tartışmak, kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini kendi misyonu çerçevesinde değiştirmeye çalışma, kendi düşünce yapısını empoze etmeye çalışan kişiler Sınırsız banlanır. Misyoner faaliyetler sürdürenlerin ise üyelikleri tamamen silinir. Forumumuza kayıt olan tüm kullanıcılar forum kurallarını kabul etmiştir..
 • YUKARIDA YAZILI KURALLAR HARİCİ

  • Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan Fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen hareketlerde, yazışmalarda, bir üyeyi tehdit etmede, ticari eylemlerde vb. gibi etik olmayan hertürlü durumda bulunan üyelerin alacağı ceza yöneticilerin insiyatifindedir.
  • DomainKafe.com Yönetimi "oy" ile seçilen bir yönetim değildir. Bu sebeple yönetim ile ilgili konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunuzu bozmak, saygısızca, terbiyesizce yazılar yazmak yasaktır. Bu üyelerin alacağı ceza 1 aydan az olmamak üzere Yöneticilerin insiyatifindedir.

Hakkımızda

 • 30 Eylül 2019 da yayın hayatına başlayan forumumuz domain sektörüne ilgi duyan kişileri bilgilendirmek ve bir araya getirmek amacıyla kurulmuş, arşiv niteliği taşımaktadır. Burada yapacağınız ticaretin forumu bağlayıcı bir yanı yoktur. Kendi önleminizi almanız sizin yararınıza olacaktır..
 • Yer sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan DomainKafe.com T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre içerik sağlayıcı TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
 • K.V.K. kapsamında IP, mail ve telefonunuz yapacağınız işlemleri takip etmek ve gerektiğinde sizinle iletişime geçmek için kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için "Gizlilik Politikası" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz..

Hızlı Menü

Kullanıcı Menüsü